L’Espigol, Espai de Joc Waldorf

 
 

L’any 2000 un grup de pares interessats per l’educació dels seus fills, van iniciar un projecte per posar en marxa un jardí d’infancia Waldorf.

Aquest grup de pares van trobar recolçament en la Granja Laya, que donava suport a l'iniciativa oferint un espai en el seu terreny per fer possible aquest projecte.

En aquell moment, els pares van sembrar la llavor de l’associació l’Espígol, que, tot i que no va fructificar, si que ho fa ara amb un altre grup de pares que continuen la tasca iniciada uns anys abans.

L’associació L’Espígol sorgeix de la voluntat compartida pels pares per donar una educació que permeti desenvolupar les capacitats dels seus fills.

L'espai de joc Waldorf l'Espígol va obrir les seues portes el setembre de 2009 per infants de 2 a 6 anys, i es troba a la Granja Laya, al camí de l'Ermita. En un entorn natural i en un ambient càlid i acollidor. La decoració, les joguines i el mobiliari fets amb materials naturals reben una especial atenció per tal que l’infant s’envolti de l’harmonia, l’estètica i la naturalitat necessàries per a crear en ell una seguretat interna. Amb l’adquisició d’hàbits i en un entorn ordenat, el nen se sent segur mitjançant ritmes diaris, setmanals i mensuals que li permeten assolir una plena autonomia.

 

‘Allò que fem per a l’infant no només ho fem per al moment sinó per a tota la vida’
                   R. Steiner
Qui som?